CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 
TRUNG TÂM CÂY GIỐNG HTX HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. Khi bạn đăng ký mua hàng trên trang của chúng tôi, bạn sẽ cần nhập những thông tin sau: họ tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ. Bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi một cách không định danh.

3. Cookies

Cookies là một lượng nhỏ dữ liệu, được gửi tới trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên ổ đĩa cứng của máy tính. Cookies cho phép trang web hoặc hệ thống của các bên cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và lưu lại một số thông tin nhất định. Chúng tôi dùng cookies để hiểu và lưu trữ hoạt động của bạn và đáp ứng các nhu cầu của bạn tốt hơn cho lần truy cập sau.

4. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc sử dụng các hình thức thương mại khác với những thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến pháp luật hoặc khi hành động của bạn vi phạm pháp luật.

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích chung: xác định và xác thực khách hàng mua hàng, cải thiện dịch vụ, chăm sóc khách hàng và nghiên cứu. Thông tin này của bạn sẽ được lưu trữ không thời hạn để bạn có thể sử dụng mua hàng cho những lần tiếp theo.

TRUNG TÂM CÂY GIỐNG HTX HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Thị trấn Châu Quỳ - GIa Lâm - Hà Nội

Hotline: 070 385 7777

Email: htxnongnghiepvietnam@gmail.com

website: caygiongchuan.vn

Chính sách bảo mật

Chính sách bán hàng

©2020 All rights reserved HTX HVNN VIETNAM